Svářeč – pozemní a kolejové stavby NĚMECKO

Skladník/skladnice
21.12.2020
Svářeč – MIG, metoda 131
16.1.2020

Hledáte v Německu pracovní uplatnění jako Svářeč?

Jestliže ano, a níže uvedený popis se Vám líbí a Vy máte rovněž co nabídnout, pošlete nám několik vět o sobě, nejlépe ale životopis. Stačí v češtině.

Místo výkonu práce: převážně Berlín, případně blízké okolí.

Co můžete očekávat:

 • zaměstnavatelem je silná německá a solidní společnost
 • měsíční mzda v čistém podle praxe: 2000 – 3000,- EUR. (Tarifní mzda podle německého systému odměňování.)
 • 8 hodin denně práce, placené přesčasy a další příplatky
 • dvoujazyčná pracovní smlouva uzavřená přímo s touto firmou (včetně zdravotního, sociálního, důchodového pojištění) na dobu neurčitou
 • 25 pracovních dní dovolené v roce. Počet dní dovolené roste s počtem odpracovaných let u zaměstnavatele
 • pomoc s ubytováním v blízkosti zaměstnavatele
 • a další výhody

Co bude náplní práce:

 • svařování termitem s následnou úpravou
 • tvorba / montáž izolačních spojnic kolejí
 • provádění souvisejících stavebních prací
 • kontrola svárů a provedení prací pro předávku
 • péče o svěřené náčiní a jejich pravidelná kontrola

Požadavky na uchazeče:

 • vyučení jako svářeč nebo praxe v kovovýrobě jako svářeč/zámečník
 • kvalifikace pro aluminotermické svařování, řezání plamenem, tvorba izolačních spojnic
 • zkušenost s obloukovým svařováním MIG/MAG
 • ochota pracovat i v noci / o víkendu / svátky (za příplatek)
 • znalost němčiny alespoň pro základní dorozumění s mistrem. I Vaše aktuální neznalost německého jazyka může být vyřešena, kdybyste byl ve skupince, kde alespoň jeden rozumí i mluví základně německy
 • dovednost čtení technického výkresu
 • vážný zájem o práci v Německu
 • slušné jednání, zodpovědnost, spolehlivost. Trestní bezúhonnost
 • dobrý zdravotní stav
 • termín nástupu ihned nebo dohodou

Předvýběr vhodných kandidátů realizuje společnost Globkon GmbH.

Výběrový pohovor se uskuteční nejprve v telefonické podobě, následně v kanceláři (Německo – Altenberg, nedaleko Cínovce) nebo na jiném dohodnutém místě.

Informace pro vybrané uchazeče:

 • jednosměrnou dopravu do Německa hradí zaměstnavatel
 • pokud cestuje zaměstnanec vlastním vozem, je částka vypočtena dle koeficientu 0,12,- EUR/km. V této částce je obsažena spotřeba PHM i opotřebení vozidla
 • doprava do práce v rámci Berlína: do sídla firmy je zpravidla v docházkové vzdálenosti nebo několik stanic MHD. Berlín má velice dobré pokrytí MHD 24 hodin denně
 • doprava do práce mimo Berlín: pokud je vykonávaná činnost mimo Berlín, zaměstnanec je dopraven na náklady zaměstnavatele skupinově vlastním vozovým parkem nebo veřejnou dopravou, anebo individuálně služebním vozidlem
 • v případě práce mimo Berlín náleží zaměstnanci diety, dle zákonných podmínek
 • při delším pobytu mimo Berlín mezi 8 -24 hodinami je to 14 EUR, při pobytu delším než 24 hodin mimo Berlín je to 28 EUR

Jste-li osloven/a naší nabídkou, zašlete nám svůj životopis na uvedený e-mailový kontakt.

——————————–

Dovolujeme si Vás upozornit, že poskytnutím svých osobních údajů formou pošty, e-mailu nebo i z jiných veřejných zdrojů jako např. prostřednictvím internetových pracovních portálů, udělujete naší společnosti dobrovolný souhlas k nakládání s osobními údaji v tomto rozsahu:

 

„Poskytnutím svých osobních údajů v rozsahu životopisných dat pro Globkon GmbH, dávám souhlas k jejich zpracování, uchování v databázi Globkon GmbH, jakožto správci, a jejich poskytnutí třetím osobám prostřednictvím e-mailu nebo v listinné podobě za účelem získání zaměstnání pro mou osobu u klientů společnosti Globkon GmbH do 31.12.2020, a to v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679.

Beru na vědomí a souhlasím, že může nastat situace, kdy majitelem zaměstnavatele je zahraniční vlastník, anebo vedení společnosti zaměstnavatele je mimo země EU, kde nemusí být uzákoněna odpovídající ochranu osobních údajů. Jejich předání však může být nezbytné pro účely výběrového řízení a za účelem získání zaměstnání pro Vás v souladu s čl. 49 odst. 1 písm. b) (EU) 2016/679.

Osobní údaje budou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům společnosti a dále zaměstnavatelům (třetím osobám), jejichž nabízená pozice odpovídá mnou hledané práci, a to jen v míře nezbytné pro účely zpracování.

Souhlasím, aby společnost Globkon GmbH dále zpracovávala mé osobní údaje pro účely evidování mé osoby a nabízení obdobných pracovních příležitostí.

Souhlas bude automaticky prodloužen vždy o dalších 12 měsíců, pokud nedojde k jeho odvolání písemnou formou ze strany uchazeče. Souhlas se zpracováním osobních údajů mohu kdykoliv odvolat.

 

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva:

 

 1. Oprava či doplnění nepřesných, neaktuálních nebo nepravdivých osobních údajů.
 2. Omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech.
 3. Odvolání souhlasu s uchováním dat a jejich výmaz, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány.
 4. Odvolání souhlasu s uchováním dat a jejich výmaz zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně.
 • Město: Německo
 • Nástup: dle domluvy
 • Mzda: 2000 – 3000,- EUR